top of page

Leiderschap is een groot thema in de stukken van Shakespeare, die veel wijze lessen over het onderwerp bevatten. Ironisch genoeg is de belangrijkste les: wordt geen leider! Maar wat als je dat toch bent?

 

Henry V is het lichtend voorbeeld in deze workshop. Leider tegen wil en dank. Van dronkenlap en hoerenloper tot succesvol koning. Hoe heeft hij dat geflikt? Wat maakte van hem een inspirerend maar ook meedogenloos leider? En waar ging het mis met het echtpaar Macbeth? Waar faalde hun leiderschap en welke rol speelde de vrouw in dit verhaal?

 

In deze workshop krijgen de deelnemers een spiegel voorgehouden en is persoonlijk leiderschap het onderwerp van gesprek. De twee belangrijkste vragen die Shakespeare hierover stelt zijn leidend. Wat maakt een leider succesvol? Wat kan hem of haar doen struikelen? 

 

Meer informatie over de workshop TO BE A BETTER LEADER vind je hier.

‘Zij die hem gehoorzamen doen het op bevel, niet uit genegenheid’

Macbeth

To be training, Wiemer Renkema, HR Management, Amsterdam

To be consulting, Wiemer Renkema
bottom of page